2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince genel yollar, parklar, mabetler, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile eklentileri, şehirler arası yollar dışında kalan ilçenin İmar, ekonomik ve ticari yapısı göz önüne alınarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından tertiplenecek yürüyüş ve miting ile ilgili olarak Toplanma alanı/Gösteri Yürüyüş/Miting/Dağılma alanı/Pankart ve Afiş asılacak yerler 7 ayrı plan halinde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

BİRİNCİ UYGULAMA PLAN

1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI : Cumhuriyet Meydanı

2- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Cumhuriyet meydanından hareketle, Cumhuriyet Caddesini takiben İstasyon caddesine çıkılıp sola devam edilerek İstasyon caddesi, Abdi İpekçi Caddesini takiben Çınarlı Kahve kavşağından dönülerek Aydın caddesi üzeri Cumhuriyet meydanına kadar olan kısım,

3- MİTİNG VE DAĞILMA ALANI : Cumhuriyet meydanı

4- PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER :

a) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Söke Belediye Başkanlığınca yaptırılıp Zeus firması tarafından kiralanan reklam panoları.

b) Hükümet meydanı, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi meydanı, Yenicami Garaj kavşağı meydanı, Fevzipaşa Mahallesi Cami meydanı, Aydın Caddesi Çınarlı kahve meydanı, Sanayi Sitesi Sanayi bulvarı meydanı, Yenimahalle Kılıç market önü meydanı, Köprübaşı Çetmen Mağazası önü meydanı, Çeltikçi Mahallesi Huzur Kahvesi önü.

İKİNCİ UYGULAMA PLANI

1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI : Köprü başı yol üstü

2- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Köprübaşından hareketle Albayrak caddesi üzeri Demokrasi meydanına kadar olan kısım.

3- MİTİNĞ VE DAĞILMA ALANI : Demokrasi meydanı.

4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER :

a) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Söke Belediye Başkanlığınca yaptırılıp Zeus firması tarafından kiralanan reklam panoları.

b) Hükümet meydanı, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi meydanı, Yenicamii Garaj kavşağı meydanı, Fevzipaşa Mahallesi Cami meydanı, Aydın Caddesi Çınarlı kahve meydanı, Sanayi Sitesi Sanayi bulvarı meydanı, Yenimahalle Kılıç market önü meydanı, Köprübaşı Çetmen Mağazası önü meydanı, Çeltikçi Mahallesi Huzur Kahvesi önü.

ÜÇÜNCÜ UYGULAMA PLANI

1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI: Savuca Mahallesi İnönü Caddesi üzeri Dere sokak girişi.

2-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERĞAHI : İnönü Caddesi üzeri 17. ve 18. Sokakların başına kadar olan bölüm.

3-MİKİNG VE DAĞILMA ALANI :17. ve 18. Sokakların kesiştiği Trafo meydanı

4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER :

a) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Söke Belediye Başkanlığınca yaptırılıp Zeus firması tarafından kiralanan reklam panoları.

b) Hükümet meydanı, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi meydanı, Yenicami Garaj kavşağı meydanı, Fevzipaşa Mahallesi Cami meydanı, Aydın Caddesi Çınarlı kahve meydanı, Sanayi Sitesi Sanayi bulvarı meydanı, Yenimahalle Kılıç market önü meydanı, Köprübaşı Çetmen Mağazası önü meydanı, Çeltikçi Mahallesi Huzur Kahvesi önü.

DÖRDÜNCÜ UYGULAMA PLANI

1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI :AtburgazıMahalleMeydanı

2- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Atburgazı Mahalle Meydanı, Muammer TAYLI Sokağı takiben Hoca Ahmet YESEVİ Sokak girişinden Kutlucan Sokak devamında Atburgazı Mahalle Meydanına kadar olan kısım.

3- MİTİNĞ VE DAĞILMA ALANI :AtburgazıMahallemeydanı

4- PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER : Atburgazı Mahalle Meydanı, Muammer TAYLI Sokak girişi, Kutlucan Sokak girişi, Abdi İpekçi Caddesi ve Okul Caddesi birleşimi.

BEŞİNCİ UYGULAMA PLAN

1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI : Bağarası Eski Belediye Binası Önü

2- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Bağarası Eski Belediye Binası Önünden takiben Adanan Menderes Caddesi devamında Hürriyet İlköğretim Okulu yanı, Çalışlı Caddesi.

3- MİTİNĞ VE DAĞILMA ALANI : Bağarası Mahallesi Hürriyet İlköğretim Okulu yanı - Çalışlı Caddesi.

4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER : Bağarası Eski Belediye Binası Önü Atatürk Caddesi üzerinde bulunan meydan, Atatürk Caddesi ve Çalışlı Caddesi ayrımı, Çalışlı Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi ayrımı.

ALTINCI UYGULAMA PLAN

1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI: Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü - Atatürk Caddesi.

2-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERĞAHI : Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü, karşı sokak Salbaş Sokağını takiben sola devam edilerek Güngör Caddesi boyunca devam edilip, sola Dere Caddesini takiben tekrar Atatürk Caddesinden Eski Belediye Binası Önüne kadar olan kısım.

3-MİKİNG VE DAĞILMA ALANI : Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü, Atatürk Caddesi.

4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER : Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü, Atatürk Caddesi.

YEDİNCİ UYGULAMA PLAN

1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI: Sazlı Mahallesi Muammer AKSOY Caddesi ile Anafartalar Caddesi kesişen alan.

2-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERĞAHI : Sazlı Mahallesi Muammer AKSOY Caddesi ile Anafartalar Caddesi kesişen alandan Anafartalar Caddesini takiben sola devam edilerek Halil Özkol Caddesi devamında Balkan Sokak birleşimindeki alan.

3-MİKİNG VE DAĞILMA ALANI : Sazlı Mahallesi Eski Sağlık Ocağı yanı, Halil Özkol Caddesi ile Mustafa Satık Caddesi arasında kalan boş alan.

4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER : Sazlı Mahallesi Eski Sağlık Ocağı yanı, Halil Özkol Caddesi ile Mustafa Satık Caddesi arasında kalan boş alan çevresi, Aydın-Söke, Söke-Aydın Karayolu üzeri Sazlı Mahallesi giriş ve çıkışı.