İLAN
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince genel yollar, parklar, mabetler, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile eklentileri, şehirler arası yollar dışında kalan ilçenin İmar, ekonomik ve ticari yapısı göz önüne alınarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından tertiplenecek yürüyüş ve miting ile ilgili olarak Toplanma alanı/Gösteri Yürüyüş/Miting/Dağılma alanı/Pankart ve Afiş asılacak yerler 5 ayrı plan halinde  aşağıdaki şekilde  güncellenmiştir.
Halkımıza İlanen duyrulur.
 
BİRİNCİ UYGULAMA PLAN
 
1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI         : Cumhuriyet Meydanı
 
2- GÖSTERİ  YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI                                   : Cumhuriyet meydanından hareketle, Cumhuriyet Caddesini takiben İstasyon caddesine çıkılıp sola devam edilerek İstasyon caddesi, Abdi İpekçi Caddesini takiben  Çınarlı Kahve kavşağından dönülerek Aydın caddesi üzeri Cumhuriyet meydanına kadar olan kısım,
 
3- MİTİNĞ VE DAĞILMA ALANI                                : Cumhuriyet meydanı
 
            4- PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER                       :
a)      Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Söke Belediye Başkanlığınca yaptırılıp  Zeus firması tarafından kiralanan reklam panoları.
b)     Hükümet meydanı, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi meydanı, Yenicami Garaj kavşağı meydanı, Fevzipaşa Mahallesi Cami meydanı, Aydın Caddesi Çınarlı kahve meydanı, Sanayi Sitesi Sanayi bulvarı meydanı, Yenimahalle Kılıç market önü meydanı, Köprübaşı Migros önü meydanı, Çeltikçi Mahallesi Huzur Kahvesi önü
 
                                                
İKİNCİ UYGULAMA PLAN
 
1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI  : Köprü başı yol üstü
 
2- GÖSTERİ  YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI                            : Köprübaşından hareketle Albayrak caddesi üzeri Demokrasi meydanına kadar olan kısım.
 
3- MİTİNĞ VE DAĞILMA ALANI                         : Demokrasi meydanı.
 
      4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER      :
a)      Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Söke Belediye Başkanlığınca yaptırılıp  Zeus firması tarafından kiralanan reklam panoları.
b)     Hükümet meydanı, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi meydanı, Yenicamii Garaj kavşağı meydanı, Fevzipaşa Mahallesi Cami meydanı, Aydın Caddesi Çınarlı kahve meydanı, Sanayi Sitesi Sanayi bulvarı meydanı, Yenimahalle Kılıç market önü meydanı, Köprübaşı Migros önü meydanı, Çeltikçi Mahallesi Huzur Kahvesi önü
                            
                              ÜÇÜNCÜ UYGULAMA PLAN
 
          1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI: Savuca Mahallesi Eski Belediye önü.
2-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERĞAHI            : Eski Belediye Meydanından 25. Sok. ve İnönü Cad. üzerinden 17. ve 18. Sokakların başına kadar olan bölüm.
          3-MİKİNG VE DAĞILMA ALANI                                   :17. ve 18. Sokakların kesiştiği Trafo meydanı
          4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER   :
a)      Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Söke Belediye Başkanlığınca yaptırılıp  Zeus firması tarafından kiralanan reklam panoları.
b)      Hükümet meydanı, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi meydanı, Yenicami Garaj kavşağı meydanı, Fevzipaşa Mahallesi Cami meydanı, Aydın Caddesi Çınarlı kahve meydanı, Sanayi Sitesi Sanayi bulvarı meydanı, Yenimahalle Kılıç market önü meydanı, Köprübaşı Migros önü meydanı, Çeltikçi Mahallesi Huzur Kahvesi önü
DÖRDÜNCÜ  UYGULAMA PLAN
 
 1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI         : Bağarası Eski Belediye Binası Önü
 2- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI                                   : Bağarası Eski Belediye Binası Önünden takiben Adanan Menderes Caddesi devamında Hürriyet İlköğretim Okulu yanı, Çalışlı Caddesi.
 
3- MİTİNĞ VE DAĞILMA ALANI                                : Bağarası Mahallesi Hürriyet İlköğretim Okulu yanı – Çalışlı Caddesi.
 
            4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER : Bağarası Eski Belediye Binası Önü Atatürk Caddesi üzerinde bulunan meydan, Atatürk Caddesi ve Çalışlı Caddesi ayrımı, Çalışlı Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi ayrımı.
  
                                           BEŞİNCİ UYGULAMA PLAN
                 1-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ TOPLANMA ALANI: Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü – Atatürk Caddesi.
 
            2-GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERĞAHI                      : Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü, karşı sokak Alp Sokağını takiben sola devam edilerek Güngör Caddesi boyunca devam edilip, sola Dere Caddesini takiben tekrar Atatürk Caddesinden Eski Belediye Binası Önüne kadar olan kısım.
 
            3-MİTİNG VE DAĞILMA ALANI                                : Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü, Atatürk Caddesi.
 
            4-PANKART VE AFİŞ ASILACAK YERLER : Güllübahçe Mahallesi Eski Belediye Binası Önü, Atatürk Caddesi.
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                Tahsin KURTBEYOĞLU
                                                                                                                                                                       KAYMAKAM