Aydın İli Söke İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29/05/1986 gün ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuş olup, 14/06/1986 gün ve 19134 Sayılı Vakıf Resmi Senedi hükümlerine göre 24/07/1986 günü Söke 1. Noter tarafından Vakıf Senedi tasdik edilerek Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak faaliyete başlamıştır.

 Vakfımızın kuruluş amacı; yoksullukla mücadele yolunda kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, fakru zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

 Vakfımızın vizyonu; Katılımcı, şeffaf, etkin bir biçimde hizmet sunan ve sosyal yardım politikalarını uygulamada yapısal yöntemlerle çalışmalarını sürdüren bir kurum olmaktır. Misyonumuz ise; Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikalarını uygulamaktır.

 Vakfın karar organı Vakıf Mütevelli Heyeti’ dir. Mütevelli Heyetine Söke Kaymakamı Tahsin KURTBEYOĞLU başkanlık etmektedir.

                                  VAKFIMIZ YARDIM TÜRLERİ

 

İş Edindirme Yardımları

Ayni - Nakdi Tüm Yardımlar

Barınma Yardımları

Sağlık Yardımları

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları ( ŞEY-ŞSY )

Eşi Vefat Eden Bayanlara Yönelik Yardım Programı

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Öksüz-Yetim Yardımı

2022 Sayılı Kanun Kapsamında Yaşlı / Engelli / Engelli Yakını Aylıkları

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Gelir Tespiti

Müracaat ve Bilgi İçin;

Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres    : Hükümet Konağı Kat:3, SÖKE

Tel         : 0 256 518 62 82

Faks      : 0 256 518 43 89

e-posta : www.sokesydv.gov.tr