İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 
        1- Kaymakamlığa gelen evrakları inceleyerek, konusu itibariyle ilgili kurumlara havalesi için makama sunmak, resmi yazışmaları yapmak,
        2- Kaymakamlığa gelen dilekçeleri kabul ederek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
        3- Hizmet–İçi Eğitim çalışmalarını düzenlemek,
        4- İnsan Hakları Kurulunun iş ve işlemlerini yapmak,
        5- Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin iş ve işlemlerini yapmak,
        6- 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yapmak,
        7- İdare Kurulunca alınan kararları yazmak, takip etmek ve uygulamak,
        8- Kaymakamlık Dairesinin tahakkuk memurluğunu yürütmek ve Kaymakamlık personelin özlük haklarını takip etmek,
        9- Askerlik kararlarının iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,
        10- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmek,
        11- Kaymakamın vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,
 
 
 
İlçe Yazı İşleri Müdürü :
Mahir NALBANTOĞLU
 
Telefon   : 0 256 518 10 21 
Faks       : 0 256 518 48 61
 
e-posta: mahir.nalbantoglu@icisleri.gov.tr  -  soke@icisleri.gov.tr