AİLE HEKİMİNİZİ ERKEN TANIYIN
 
         Bakanlığımız tarafından Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin önemi konusunda eğitici ve farkındalık oluşturucu mahiyette programlar hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine erişimi arttırmak ve Aile Hekimliği hizmetleri konusunda farkındalık yaratmak için iletişim kampanyası başlatılmıştır. Kişilerin Aile Hekimliği konusunda daha geniş bir bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda;
         İlçemizde 13 Aile Sağlığı Merkezi bulunmakta ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 39 Aile Hekimi görev yapmaktadır.
        Aile Hekimi kişinin sağlığını emanet ettiği, her türlü sağlık sorununa danışmanlık aldığı, sağlığının korunması ve sorunun giderilmesi için ilk başvurduğu hekimdir. Aile Hekimi;
  1. Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yaparak kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir.
  2. Kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yeni doğan, bebek, çocuk sağlığı, ergen, erişkin, ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetleri, yaşlı sağlığı ve benzeri yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları yapar ve sağlık hizmetlerini verir.
  3. Evde tabi ki zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir.
  4. Tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir.
  5. Kan, idrar, hormon, gaita vb. laboratuar testleri için gerekli gördüğü taktirde numunesi
alınarak test sonuçları kişiye bildirilir.
       Muayene, aşılama, enjeksiyon, pansuman, aile sağlığı merkezinde yapılan tetkik, dağıtılan demir ve D vitamini, aile planlaması yöntemleri tamamen ücretsizdir. Bu işlemler için herhangi bir sosyal güvence aranmamaktadır. Yazılan reçeteler ise kişilerin sosyal güvenceleri tarafından karşılanır.
       Aile hekiminize kendisinin ilan ettiği çalışma saatleri içinde başvurabilirsiniz. Aile hekiminiz çalışma saatlerini değiştirdiği taktir de Aile Sağlığı Merkezinde sizin rahatlıkla görebileceğiniz bir yerde bu durumu ilan eder.  Aile hekiminiz izne ayrıldığında yerine bakan aile hekimi veya görevlendirilen aile hekimi tarafından sağlık hizmetiniz kesintisiz olarak devam eder. Aile Hekiminize başvururda kimlik cüzdanınız dışında hiçbir belge istenmemektedir.
       Bir Aile Hekimine kayıtlı olmayan kişiler, kendilerine en yakın Aile Sağlığı Merkezine, İlçe Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek Bir Aile Hekimine kaydını yaptırabilir. Aile Hekiminizi istediğiniz takdirde değiştirebilirsiniz. Ancak kendi talebinizle seçtiğiniz aile hekiminizi 3 aydan önce değiştiremezsiniz. Seyahat, akraba ziyareti gibi kısa süreli yer değişikliklerinde misafir hasta olarak bulunduğunuz yerden ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Uzun süreli yer değişikliklerinde aile hekiminizi değiştirmeniz önerilmektedir.
    
      Aile Hekiminizden online MHRS merkezi hastane randevu sisteminden veya telefonunuz ile 182’yi arayarak randevu alabilirsiniz. Randevusuz başvurularda ise alacağınız sıra numarası ile muayene olabilirsiniz.
                   HER TÜRLÜ SAĞLIK SORUNUNUZDA AİLE HEKİMİNİZE BAŞVURABİLİRSİNİZ.
                                                                                                                            
 
                                            SÖKE KAYMAKAMLIĞI